CZ | EN

 

Rosengart podporuje ty kteří to potřebují a tam kde je potřeba.

Rosengart podporuje nízkoprahové služby napříč republikou a to nejen NZDM se kterými máme dlouholetou spolupráci ale i ostatní sociální služby, akce pro děti a benefiční akce.

Podporované subjekty/ akce

Fotbálek v sociálních službách

Rosengart půjčuje fotbálky bezplatně do sociálních služeb. Ve spolupráci se spolkem na podporu vyloučených skupin Table goodball, se středočeskou fotbálkovou organizací Roots a se sociálními službami Vrtule, VafleJahoda, Kohttps://www.facebook.com/klubkouleule organizuje NZDM ligu a pravidelné turnaje pro děti a mládež.